بازار نشر ژاپن شاهد اولین کاهش فروش کلی در 4 سال اخیر است

بازار نشر ژاپن شاهد اولین کاهش فروش کلی در 4 سال اخیر است

بازار نشر ژاپن شاهد اولین کاهش فروش کلی در 4 سال اخیر است


انجمن ناشران و ویراستاران مجله و کتاب All Japan (AJPEA) طی خبری گزارش خود را در مورد صنعت نشر ژاپن در سال 2022 فاش کردند. بازار نشر به طور کلی در سال 2022 با 2.6 درصد کاهش به ارزش کل بازار 1.6305 تریلیون ین ( 12.59 میلیارد دلار) در مورد ایالات متحده آمریکا) رسیده. 

بازار دیجیتال 7.5 درصد رشد کرده و به 501.3 میلیارد ین (حدود 3.87 میلیارد دلار آمریکا) رسید و بازار چاپ با 6.5 درصد کاهش به 1.1292 تریلیون ین (حدود 8.72 میلیارد دلار آمریکا) رسیده است. نشریات دیجیتال در حال حاضر 30.7 درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده اند.


در مقایسه با سال قبل از همه‌گیری در 2019، بازار کلی 5.7 درصد در سال 2022 افزایش یافت. بازار چاپ 8.6 درصد کاهش یافته و بازار دیجیتال 63.2 درصد رشد کرده است.

بازار کلی نشر در سال 2019 تا 2021 قبل از این کاهش در سال 2022، شاهد افزایش بود.


در بازار چاپ کتاب 4.5 درصد و نشریات 9.1 درصد کاهش داشته اند. رده نشریات چاپی ماهانه (که شامل مجلات مانگا و کتاب‌های مجلات میشود) 9.7 درصد و نشریات هفتگی 5.7 درصد کاهش داشته است. کاهش فروش ماهانه نشریات دوره ای عمدتاً به کاهش دو رقمی فروش مانگا نسبت داده شد.


در بازار دیجیتال، فروش کمیک های دیجیتال همچنان در حال افزایش است. فروش در سال 2022 با 8.9 درصد افزایش به 447.9 میلیارد ین (حدود 3.46 میلیارد دلار آمریکا) رسید. فروش کمیک های دیجیتال 89.3 درصد از بازار نشر دیجیتال را تشکیل میدهد. فروش کمیک های دیجیتال نیز از سال 2014 بیش از پنج برابر شده است.


APJEA گزارش خود را در مورد صنعت مانگا در سال 2022 در 25 فوریه منتشر خواهد کرد.

122
0

جهت مشاهده این بخش لطفا وارد اکانت خود شوید.