منتشر نشده

انیمه منتشر نشده چیست؟

به انیمه هایی که استودیوی سازنده آن و یا مانگاکا ، نویسنده و ... طی خبری ساخت آن را تایید کرده منتشر نشده میگوند. 

زمان انتشار انیمه های منتشر نشده

در صورتی که زمان پخش انیمه اعلام شده باشد در اطلاعات تکمیلی انیمه بخش «پخش از» میتوانید زمان پخش انیمه را پیدا کنید. همچنین وبسایت انی پلاس به تازگی بر روی انیمه هایی که تاریخ انتشار آن ها اعلام شده باشد تایمر پخش قرار میدهد. در نظر داشته باشید که تایمر زمان پخش انیمه در ژاپن را اعلام میکند ن در وب.