وضعیت تمام سرویس ها نرمال می باشد
آخرین بررسی 3 دقیقه پیش
این صفحه وضعیت سرویس‌ها را بطور دائمی و خودکار بررسی می‌کند و اگر چیزی از کار افتاد ما آنرا سریعا پیگیری خواهیم کرد.
اپلیکیشن
Api
فعال
سرور های دانلود
سرور 1
فعال
سرور 2
فعال
سرور 3
فعال
سرور 4
فعال
سرور 5
فعال
سرور 6
فعال
سرور 7
فعال
سرور 8
فعال
سرور 9
فعال
سرور 10
فعال
سرور های دیگر
سرور تریلر
فعال
سرور موزیک ویدیو
فعال
سرور اوپنینگ و اندینگ
فعال
سرور ربات تلگرام
فعال